Log in
updated 10:40 AM GMT, Mar 13, 2019

Προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου

Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, αι μορφαί των ανθρώπων θα μετασχηματίζωνται και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τας γυναίκας διά της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου.

 Δεν θα υπάρχη σεβασμός εις τους γονείς και τους γεροντοτέρους η αγάπη θα εκλείψη, οι δε ποιμένες των χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς (εκτός ολίγων εξαιρέσεων) θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν· τότε θα αλλάξουν τα ήθη και αι παραδόσεις των χριστιανών και της Εκκλησίας. Η σωφροσύνη θα απολεσθή από τους ανθρώπους και θα βασιλεύση η ασωτία. Το ψεύδος και η φιλαργυρία θα φθάσουν εις τον μέγιστον βαθμόν, και ουαί εις τους θησαυρίζοντας αργύρια.

Αι πορνείαι, μοιχείαι, αρσενοκοιτίαι, κλοπαί και φόνοι θα πολιτεύωνται εν τω καιρώ εκείνω και διά την ενέργειαν της μεγίστης αμαρτίας και ασελγείας, οι άνθρωποι θέλουν στερηθή την χάριν του Αγίου Πνεύματος, οπού έλαβον εις το Άγιον Βάπτισμα, ως και την τύψιν της συνειδήσεως.

Αι Εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους χριστιανούς, οι οποίοι θα στερηθούν τότε τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανέναν φως επιγνώσεως, τότε θα αναχωρούν από τον κόσμον εις τα ιερά καταφύγια διά να εύρουν ψυχικήν ανακούφισιν των θλίψεών των και παντού θα ευρίσκουν εμπόδια και στενοχωρίας.

Ταύτα πάντα γενήσονται διά το ότι ο αντίχριστος θέλει κυριεύση τα πάντα, και γενήσεται εξουσιαστής πάσης της οικουμένης και θα ποιή τέρατα και σημεία κατά φαντασίαν θέλει δε δώση πονηράν σοφίαν εις τον ταλαίπωρον άνθρωπον, να εφεύρη να ομιλή ο εις προς τον άλλον, από την μίαν άκρην της γης έως την άλλην, τότε θα ίπτανται εις τον αέρα ως πτηνά και διασχίζοντες τον βυθόν της θαλάσσης ως ιχθύες.

Διαφημίστε και κάντε γνώστή την επιχείρησή σας στο χάρτη του Θρησκευτικού Τουρισμού, προσελκύστε τουρίστες και επισκέπτες τις περιοχή σας. Αυξήστε το πελατολόγιό σας κατά 70%

    

 

Sportbook sites http://gbetting.co.uk/sport with register bonuses.